Mezi naše služby patří:

(text chráněn autorským zákonem ,  copyright Activemedical s.r.o.)

  • Měření výkonových parametrů ve shodě s ČSN
  • Přesná disagnostika jednotlivých článků a řídící jednotky
  • Balancování (Li) a desulfatace (Pb) článků
  • Výměna či repase vadných článků
  • Opravy obvodů řídící logiky
  • Formátování baterií
  • Rekondice baterií

 

Vstupním krokem pro rekondici baterie nebo stanovení rozsahu opravy je přesná diganostika baterie - tj. proměření parametrů baterie jako celku i jednotlivých článků a ověření funkce řídící jednotky BMS. Na základě diagnostiky  se určí, zda články půjdou znovu naformátovat, nebo bude potřeba výměna některých z nich, případně zda porucha není v řídícím obvodu nebo instalaci. Následně je možné kvalifikovaně určit cenu opravy a seznámit s ní zákazníka.

 

Příklady obvyklých cenových kategorií za jednotlivé typy oprav (ceny vč. DPH):

Změření parametrů baterie 300 Kč

Diagnostika a formátování 600 Kč.

Pokud je potřeba výměna článků, obvykle 1-2ks, může být oprava cca 1500 Kč

Přípava na diagnostiku  (demontáž, napojování, zpětná kompletace) zabere cca 1 pracovní hodinu.

Ve srovnání s pořizovací cenou nové baterie cca 8-14 000 Kč se pro zákazníka jendá o rentabilní opravy .

 

Pravidelný servis lithiových baterií - rekondice, je prováděna jako balíček za zvýhodněnou cenu.

Rekondice spočívá v úpravě charakteristik jednotlivých elementů baterie tak, aby se maximalizovala jejich součinnost, což se projeví správnou kapacitou a dlouhou životností. Rekondice se vlastně průběžný servis baterie, s doporučeným intervalem 6 měsíců:

 

1) Přesná diagnostika jednotlivých částí baterie

2) Úprava charateristik jednotlivých článků a případná oprava

3) Vybalancování všech charakteristik

3) Absolvování kondičních cyklů

4) Testování a ověření parametrů

Cena za kompletní balíček -rekondici (bez případných výměn součástí) je 600 Kč.

 

 

U gelových článků na bázi olova lze baterii dostat do kondice tzv. desulfatací - obnovením kapacity elektrolytu rozpuštěním reagentů na bázi síry. Tento úkon se pohybuje podle parametrů baterie kolem 500 Kč.

 

Rozsah jednotlivých úkonů závisí na stavu, typu a rozsahu opotřebení baterie. Servisní práce jsou účtovány v hodinové sazbě 350Kč.